Lean mé/Follow by Email

Cuardaigh focal G-B/Search words Irish-Eng

12 May 2011

"What's eating Ireland?" or "What's Ireland eating?"?

Sciorradh Freudach iontach de chuid an Irish Times Magazine, 7 Bealtaine 2011 - ag cur síos dóibh ar an gclár faisnéise "What's Ireland Eating?" sé an rud a bhí scríofa fá thrí ná "What's Eating Ireland?" De dheasca easpa cóid chleachtais don earnáil grósaeireachta is léir go bhfuil a bhfuil muid ag ithe, agus an chúis a bhuil muid a ithe, ag scrios slí beatha na bhfeirmeoirí beaga comh maith le siopaí beaga agus sráidbhailte na tire.

The Irish Times slipped so freudiantly in its Magazine, 7 May 2011. When describing the documentary "What's Ireland eating?" it wrote, 3 times no less, "What's eating Ireland?". The lack of a ‘code of practice’ for the grocery sector would suggest that what Ireland is eating, and why, is eating our small farmers, small grocery shops and town centres.

No comments:

Post a Comment