Lean mé/Follow by Email

Cuardaigh focal G-B/Search words Irish-Eng

01 September 2011

Doctor doctor, I'm sufferdin' terrible from migraine...

"Ireland becomes first country to license Botox for migraine relief" (Sa nuacht inniú)

Meas tú an mbeidh daoine ag dul chuig an dochtúir ag maíomh go bhfuil méigrim orthu???