Lean mé/Follow by Email

Cuardaigh focal G-B/Search words Irish-Eng

19 June 2009

A Róisín, a chara/Dear Roisín (Ingle)

Maidir le: Úsáid chomhfhiosach de fo-chomhfhios do bhabaí

Bhí cara liom ag tabhairt amach le déanaí faoina ‘níon atá ceithre bliana déag d’aois, agus faoin dóigh a bhfágann sí na soilse ar obair i gcónaí. Thug sí sampla dom ar lá a “raibh uirthí” seacht gcinn de shoilse nó de ghiuirléidí a mhúchadh mar nár mhúch a hiníon iad. "An tslat nuair a chruann le haois" a dúirt mé liom féin.

Tamall ina dhiaidh sin agus mé ag léamh "The Power of Your Subconscious Mind" le Dr. Joseph Murphy, smaoinigh mé ar mo chara arís. Má mhalartaíonn tú "your subconscious mind" le “do leanbh”, agus má mhalartaíonn tú "your conscious mind" le “tú féin” ins an sliocht seo thíos, tuigfidh tú mé.

"Your subconscious mind is very sensitive to suggestion. Your subconsious mind does not make comparisons or contrasts. It doesn't reason and think things out for itself. This latter function belongs to your conscious mind. No, your subconscious mind simply reacts to the impressions given to it by your conscious mind. It does not pick and choose among different courses of action. It merely takes what it is given. Suggestion is a tremendously powerful force". (Is liomsa na béimeanna)

Ó tharlaíonn go bhfuil tionchar mór ag tuismitheoirí ar a leanaí, go háiríthe ins an chéad cúpla bliain (sul a dtosnaíonn siad ag dul a mbealach féin), mholfainn duit a Róisín toiseacht anois ag cur barúil abhaile ar an gcúpla. Tá mé ag déanamh nach mbeidh aon mhaith leis má thosnaíonn tú agus iad ag fágáil an baile.


May I make a suggestion Róisin RE: The Power of Your (Baby's (Babies')) Subconscious Mind(s)

A friend of mine recently complained about how her 14-year-old daughter didn't switch off the lights. She told me of how one day she had "had to" turn off 7 (seven) lights and other electrical gadgets in her bedroom. Old dogs I thought.

Later I thought of my friend while reading "The Power of Your Subconscious Mind" (Dr. Joseph Murphy). "Your subconscious mind is very sensitive to suggestion. Your subconsious mind does not make comparisons or contrasts. It doesn't reason and think things out for itself. This latter function belongs to your conscious mind. No, your subconscious mind simply reacts to the impressions given to it by your conscious mind. It does not pick and choose among different courses of action. It merely takes what it is given. Suggestion is a tremendously powerful force". (My emphases)

Switch "your subconscious mind" in the above passage with "your baby" and switch "your conscious mind" with "you".

Now may I suggest Róisin that "your conscious mind" start suggesting to "your subconscious mind" the importance of switching off after switching on, before your "subconscious mind" gets a mind of its own and switches off for good. You might make an impression.

No comments:

Post a Comment