Lean mé/Follow by Email

Cuardaigh focal G-B/Search words Irish-Eng

20 May 2011

BÁS AN IAR-THAOISIGH GARRET FITZGERALD

Dúirt an tIar-Thaoiseach, an Dr. Garret Fitzgerald agus é ag caint le John Bowman, RTÉ, i 2006 nár chóir dul leis an bpáirtí polaitiúil is mó ar aontaigh tú leis, ach leis an bpáirtí is mó a dtiocfadh le tionchar a bheith agat air. Nach íorónta an rud é gur éag sé ag an am stairiúil seo, agus an Bhanríon Éilís II anseo in Éireann don chéad uair. Ar dheis dé go raibh a anam dílis.

In a major RTÉ interview in 2006 to celebrate Dr. Garret FitzGerald at 80, the late former Taoiseach told John Bowman you shouldn't join the political party you most agreed with but rather you should join the one you could do most to change. Isn’t it ironic that he passed away during the historic visit of Queen Elizabeth II to Ireland. Ar dheis dé go raibh a anam dílis.

No comments:

Post a Comment